مشروطه

07دی
اسلامبول، بمبئی و قفقاز، مسیرهای ورود مطبوعات فارسی‌زبان به ایران
واکاوی نقش رسانه‌های مشروطیت با دکتر علی قیصری، استاد تاریخ دانشگاه سن دیگو

اسلامبول، بمبئی و قفقاز، مسیرهای ورود مطبوعات فارسی‌زبان به ایران

شكل‌گیری ارتباط و هماهنگ كردن آن همواره تأثیر شگرفی بر نوع خواسته‌های انسان‌ها در طول تاریخ داشته است. پیشرفت ارتباطات و مطبوعات در جهان و به‌خصوص ایجاد رسانه‌های ارتباط جمعی، سرعت تأثیرگذاری‌ها را افزایش داده است. در حال حاضر نیز این رسانه‌های جمعی هستند كه با سرعت افكار عمومی دنیا را تغییر می‌دهند و هركدام سعی دارند در این عرصه موفق‌تر ظاهر شوند. اما كشور ایران نیز از این تأثیرات جدا نبوده است.

10خرداد
لجام‌گسیختگی مطبوعات در ایران از مشروطه آغاز شد
گفت‌وگو با محمدعلی كاتوزیان

لجام‌گسیختگی مطبوعات در ایران از مشروطه آغاز شد

بررسی واقع‌بینانه‌ نقش عوامل مختلف دخیل در پدیده‌های اجتماعی و سیاسی در تاریخ كشورمان گاهی اوقات به رؤیایی دست‌نیافتنی می‌ماند، چرا كه معمولاً در واكاوی نقش یك پدیده در وقوع یك رخداد خاص یا سخن به اغراق می‌رود یا به كل تأثیر عامل مورد ذكر نادیده انگاشته می‌شود كه اینجا برخورد كاریكاتوری با مسائل تاریخی فصل مشترك اكثر قضاوت‌ها، حتی قضاوت‌های آكادمیك و نخبه‌گراست.