معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران

09خرداد
انتصاب مدیر روابط‌عمومی معاونت هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران

انتصاب مدیر روابط‌عمومی معاونت هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران

با حکم حسین نظری، معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، علی اسماعیل زاده به عنوان مدیر روابط عمومی این معاونت منصوب شد.