منطقه آزاد کیش

انتصاب سرپرست روابط عمومی‌‌ منطقه آزاد کیش

انتصاب سرپرست روابط عمومی‌‌ منطقه آزاد کیش

مهدی کشاورز با صدور حکمی و با هدف افزایش توانمندی روابط‌عمومی‌‌ کیش، امیر ترکاشوند را به عنوان سرپرست روابط‌عمومی‌‌ منطقه آزاد کیش برگزید.