مهدخت بروجردی

22تیر
دکتر بروجردی، الگوی «شرم» و «شفقت»

دکتر بروجردی، الگوی «شرم» و «شفقت»

به مناسبت برگزاری مراسم تقدیر از تلاش‌های علمی و اجرایی دکتر مهدخت بروجردی در نهمین کنفرانس روابط‌عمومی و صنعت، دکتر سیدمحمد مهدی‌زاده، دانشیار دانشکده‌ی علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی در یادداشتی به بیان برخی از خصوصیات اخلاقی و حرفه‌ای ایشان پرداخته‌اند.