مهدی خانعلی‌زاده

09مرداد
مهدی خانعلی‌زاده مدیر روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش شد

مهدی خانعلی‌زاده مدیر روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش شد

طی حکمی از سوی رحیم سرهنگی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، مهدی خانعلی‌زاده به عنوان مدیر روابط‌عمومی سازمان منطقه آزاد کیش منصوب شد.