مهدی کلهر

02بهمن
با تلویزیون دولتی، سانسور و ممنوعیت ماهواره مخالفم
مهدی کلهر در گفت‌وگو با ماهنامه مدیریت ارتباطات:

با تلویزیون دولتی، سانسور و ممنوعیت ماهواره مخالفم

ماهنامه مدیریت ارتباطات در آستانه هفدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها مصاحبه‌ای را با مهدی کلهر، مشاور اطلاع‌رسانی و رسانه‌ای رئیس‌جمهور انجام داده است.