نخبه‌گرایی

01تیر
نخبه گرایی راهبرد اصلی روابط‌عمومی دانش بنیان است
احمد یحیایی ایله‌ای:

نخبه گرایی راهبرد اصلی روابط‌عمومی دانش بنیان است

احمد یحیایی ایله ای، مدرس روابط‌عمومی در همایش شورای هماهنگی مدیران روابط عمومی صنعت بیمه کشور به چیستی، چرایی و چگونگی روابط‌عمومی دانش بنیان پرداخت و تاکید کرد: نخبه‌گرایی راهبرد اصلی روابط‌عمومی دانش بنیان است و درست‌ترین راه دانش‌بنیان شدن روابط‌عمومی؛ تخصص‌گرایی و بطور خاص نخبه‌گرایی است. اما متاسفانه انجام پژوهش‌های راهبردی و کاربردی در حوزه روابط‌عمومی ایران نزدیک به صفر است.