نظام رسانه ای

24فروردین
سازمان نظام رسانه‌ای و نقش اهالی رسانه

سازمان نظام رسانه‌ای و نقش اهالی رسانه

با سخنان وزیر ارشاد و معاون مطبوعاتی او در زمان برگزاری نمایشگاه مطبوعات بار دیگر لایحه سازمان نظام رسانه‌ای در میان اهالی رسانه موضوع روز شده است.