وحید قربانی

قربانی سرپرست مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی شد
با حکم رستم قاسمی؛

قربانی سرپرست مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی شد

وزیر راه و شهرسازی در حکمی، وحید قربانی را به عنوان «سرپرست مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی» منصوب کرد.