گلف شمیرانات

29اسفند
انتصابی جدید در هیات گلف شمیرانات

انتصابی جدید در هیات گلف شمیرانات

مراسم اعطای حکم و انتصاب ولی‌اله آقایارزاده به عنوان مشاور در امور اقتصادی هیات گلف شمیرانات با حضور رئیس هیات گلف شمیرانات برگزار شد.