OpenAI

10اسفند
OpenAI؛‌ شرکت مرموزی که می‌خواهد زودتر از همه به هوش مصنوعی انسان‌گونه برسد
همه آنچه درباره ChatGPT باید بدانید

OpenAI؛‌ شرکت مرموزی که می‌خواهد زودتر از همه به هوش مصنوعی انسان‌گونه برسد

این‌روزها همه OpenAI را با چت‌بات ChatGPT می‌شناسند؛ اما این شرکت مرموز با پروژه‌های مخفی خود سعی دارد زودتر از دیگران به هوش مصنوعی انسان‌گونه برسد.