• امروز : شنبه, ۲۹ اردیبهشت , ۱۴۰۳

آموزش و پرورش

14دی
ضرورت مدیریت آموزشی

ضرورت مدیریت آموزشی

آموزش و پرورش بهترین وسیله برای ایجاد تغییر ارزش‌ها و رفتارها به شمار رفته و باعث می‌شود که افراد به تناسب استعداد و رغبتی که دارند برای انجام خدمت‌های اجتماعی و اقتصادی و کسب مشاغل و در نتیجه آسایش فردی مهیا شوند. از این رو از آغاز قرن اخیر هیچ کشوری بدون توسعه در موسسات آموزشی و مدیران آموزشی تحصیل‌کرده و مجرب مراحل توسعه و پیشرفت را طی نکرده است.