انجمن جهانی ارتباطات

19فروردین
مینا نظری ناظر مجدد انجمن جهانی ارتباطات سوئیس شد

مینا نظری ناظر مجدد انجمن جهانی ارتباطات سوئیس شد

مینا نظری؛ سرپرست روابط‌عمومی شرکت توزیع نیروی برق تبریز، برای دومین سال متوالی به عنوان ناظر انجمن جهانی ارتباطات سوئیس از سوی اعضاء انتخاب شد.