انسداد ارتباطی در تلویزیون

06تیر
دانش ارتباطات در ایران خصلت گفت‌وگویی را گم کرده است
سخنرانی مسعود کوثری در پنل «چالش‌های فرهنگی و ارتباطی جامعه ایرانی»

دانش ارتباطات در ایران خصلت گفت‌وگویی را گم کرده است

مسعود کوثری، دانشیار دانشگاه تهران، به مسأله انسداد ارتباطی در تلویزیون پرداخت و گفت: «انسداد ارتباطی سبب می‌شود تلویزیون تنها به رسانه‌­ای یکسویه که نمی‌تواند هیچ گونه جریان بازشناسی هویتی را هدایت کند، تبدیل شود».