بانک تات

26مرداد
اطلاع‌رسانی دلهره‌آور!

اطلاع‌رسانی دلهره‌آور!

در روزهای اخیر برخی از رسانه‌ها خبری درباره بانک آینده منتشر کردند که نحوه تنظیم و انتشار آن، دستاوردی جز دلهره بیشتر سهامداران و سپرده‌گذاران بانک نداشت.