بروکراتیک

19فروردین
نگاهی نو به روابط عمومی ها داشته باشیم

نگاهی نو به روابط عمومی ها داشته باشیم

روابط‌عمومی‌ها می‌توانند تغییر و تحول در سازمان‌ها را به سود انتظارات و خواسته‌های مردم سمت‌وسو بدهند. راستی چرا نباید پرچم اصلاحات و تغییرات مثبت در هر سازمان و مؤسسه‌ای در دستان روابط‌عمومی‌ باشد؟