بیمه‌ملت

31مرداد
تودیع و معارفه مدیریت روابط‌عمومی بیمه ملت برگزار شد

تودیع و معارفه مدیریت روابط‌عمومی بیمه ملت برگزار شد

مراسم تودیع و معارفه مدیر روابط عمومی بیمه ملت با حضور سرپرست مدیریت عامل و عضوی از هیات مدیره برگزار شد.