جهاد کشاورزی خراسان رضوی

28مرداد
سرپرست اداره روابط‌عمومی جهاد کشاورزی خراسان رضوی منصوب شد

سرپرست اداره روابط‌عمومی جهاد کشاورزی خراسان رضوی منصوب شد

غلامرضا قنبری، رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی علیرضا مشکانی را به عنوان سرپرست اداره روابط‌عمومی این سازمان منصوب و معرفی کرد.