حسین زاده‌قشمی

04بهمن
انتصاب مدیر کل روابط‌عمومی‌ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

انتصاب مدیر کل روابط‌عمومی‌ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

معاون وزیر و رئیس سازمان حمایت در حکمی حسین زاده‌قشمی را به سمت مدیر کل روابط‌عمومی‌ و تشکل‌های مردم نهاد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان منصوب کرد.