دپارتمان جوانان

01خرداد
تشکیل دپارتمان جوانان باشگاه مدیریت ارتباطات یونسکو_ایران

تشکیل دپارتمان جوانان باشگاه مدیریت ارتباطات یونسکو_ایران

رئیس‌کل و دبیرکل باشگاه مدیریت ارتباطات یونسکو_ایران با صدور حکمی رئیس دپارتمان‌ جوانان این باشگاه را با هدف ارتقا دانش، مهارت و تربیت نیروی متخصص در حوزه‌های ارتباطات و روابط‌عمومی منصوب کردند.