رسانه‌های فردی

22مرداد
در ستایش سواد رسانه‌ای
مواجهه آگاهانه با شهروندخبرنگاری و مزیت‌های آن

در ستایش سواد رسانه‌ای

تولید محتوا بدون مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی، تنها به هرج‌و‌مرج رسانه‌ای ختم می‌شود، اما اگر با فکر و برنامه، به موضوع آموزش‌ رسانه‌ای توجه کنیم و مقررات‌گذاری‌ها هم به‌موقع و دقیق و مسئله‌محور باشد، از مزیت‌های رسانه‌های فردی بهره خواهیم برد. تنها کافی است به این فکر کنید که چه حوزه‌های متنوع و گسترده‌ای وجود دارد که رسانه‌های رسمی امکان و ظرفیت ورود به مسائلشان را ندارند. پر کردن این خلاء را می‌توان به رسانه‌های فردی سپرد.