سازمان امور اراضی کشور

05فروردین
مدیرکل روابط‌عمومی و ترویج سازمان امور اراضی کشور منصوب شد

مدیرکل روابط‌عمومی و ترویج سازمان امور اراضی کشور منصوب شد

 مهندس رضا افلاطونی طی حکمی دکتر سیدشهاب سید محسنی را به سمت مدیرکل دفتر ترویج، روابط‌عمومی و امور بین الملل سازمان امور اراضی کشور منصوب کرد.