شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

17مرداد
سرپرست روابط‌عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران منصوب شد

سرپرست روابط‌عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران منصوب شد

محمدمهدی خورشیدسوار به موجب حکمی از طرف مهندس مهدی حیدری، مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران به سمت سرپرستی روابط‌عمومی این شرکت منصوب شد.