شرکت نمایشگاه های بین المللی کشور

09بهمن
انتصاب مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی کشور

انتصاب مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی کشور

با حکم مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی جمهوری اسلامی ایران، محسن بسطامی به سمت سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل این شرکت منصوب شد.