شورای اطلاع رسانی دولت

16مرداد
رتبه‌بندی روابط عمومی‌ها به نتیجه رسید

رتبه‌بندی روابط عمومی‌ها به نتیجه رسید

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت از رتبه‌بندی مشاغل حوزه روابط عمومی و اخذ مقدمات مجوز جذب امور استخدامی نزدیک به ۱۵۰ تا ۲۰۰ نیرو به بدنه اطلاع‌رسانی دولت خبر داد.