علی مصریان

29فروردین
در قاره ششم زمین بگیرید!
تحليلي بر كتاب «قاره ششم و هنرهاي ديجيتال» نوشته علي مصريان؛

در قاره ششم زمین بگیرید!

ارتباطشناسان معتقدند تا پیش از پیدایش رسانه‌های اجتماعی، روابط انسانی ساده بود اما امروزه فضای مجازی و شبكه‌های اجتماعی، هویتی دیگر و یا به عبارتی«خودساخته» از افراد ایجاد و معرفی می‌كند. هویتی كه هیچ وقت فی‌الواقع او را ندیده‌ایم. گسترش دنیای مجازی، زمینه ایجاد قاره دیگری را در كنار پنج قاره اصلی فراهم آورده است.