مریم سلیمی

02بهمن
مقاله «تأثیرات هوش مصنوعی بر آینده ارتباطات تصویری» ارایه خواهد شد
‍ در شانزدهمین همایش روابط‌عمومی الکترونیک توسط دکتر مریم سلیمی

مقاله «تأثیرات هوش مصنوعی بر آینده ارتباطات تصویری» ارایه خواهد شد

مریم سلیمی، دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و پژوهشگر ارتباطی در شانزدهمین همایش روابط‌عمومی الکترونیک به ارایه مقاله‌ای با عنوان «تأثیرات هوش مصنوعی بر آینده ارتباطات تصویری» خواهند پرداخت.