مسئولیت حرفه‌ای

08مرداد
مرزهای خشونت و محدودسازی در خبر
تذکر به برخی مطبوعات درباره استفاده از تصاویر دلخراش

مرزهای خشونت و محدودسازی در خبر

تذكــر هیـــات نظارت بــر مطبوعات به دو روزنامه هم‌میهن و ابتكار به دلیل انتشار تصاویر دلخراش و غیرواقعی از قربانیان حادثه سیلاب استهبان، به رسانه‌ها یادآوری كرد كه مسئولیت حرفه‌ای، راه آنها را از جریان خشن و عریان شبكه‌های اجتماعی جدا كرده و لازم است در انتشار جزئیات اخبار و تصاویر تلخ و خشونت‌بار، امنیت روانی جامعه را در نظر بگیرند.