مصاحبه رسانه ای

05اردیبهشت
فوت و فن‌های مصاحبه رسانه‌ای

فوت و فن‌های مصاحبه رسانه‌ای

آشنایی با فنون مصاحبه با رسانه‌ها برای مدیران روابط عمومی، ترویج‌گران و به ویژه آن دسته که روی پروژه‌های آگاه‌سازی کار می‌کنند یک امر ضروری به حساب می‌آید که باید بر آن تسلط داشته باشند.