معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

12آبان
دهقانی فیروزآبادی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور شد
با حکم آیت الله رئیسی؛

دهقانی فیروزآبادی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور شد

رییس‌جمهور در حکمی «روح‌الله دهقانی فیروزآبادی» را به‌عنوان معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان منصوب کرد.