مهدی باقریان

17مرداد
کتاب «عکس و کاربرد آن در روابط‌عمومی» منتشر شد

کتاب «عکس و کاربرد آن در روابط‌عمومی» منتشر شد

«عکس و کاربرد آن در روابط‌عمومی» تالیف مهدی باقریان کتابی است که توسط انتشارات کارگزار روابط‌عمومی منتشر شده است. این کتاب در مورد استفاده از عکس در روابط‌عمومی است و شامل مطالبی مانند اجزای یک عکس تبلیغاتی برجسته، کیفیت، موضوع عکس، ترکیب، حرکت، مقیاس، زوایای دوربین، نورپردازی و زمان‌سنجی، رنگ، قراردادها و... است.