نت فلیکس

01آبان
بازگشت به عصر یخبندان
نگاهی به گسترش پدیدۀ نت‌‎فلیکس

بازگشت به عصر یخبندان

پس از کشف و بهره‌برداری از صنعت مجذوب‌کنندۀ تصویر متحرک که بعدها فیلم / سینما نام گرفت و انبوه مردم را به نیکل ادئون‌ها (سالن‎‌های سینما) در اروپا و امریکا کشاند، برخی از عاشقان و دست‌اندرکاران تئاتر برای این هنر یکه به سوگ نشستند و مرثیه خواندند.