همین کنفرانس روابط‌عمومی و صنعت

دکتر بروجردی به حق مایه افتخار و مباهات جامعه زنان هستند

دکتر بروجردی به حق مایه افتخار و مباهات جامعه زنان هستند

به مناسبت برگزاری مراسم تقدیر از تلاش‌های علمی و اجرایی دکتر مهدخت بروجردی در نهمین کنفرانس روابط‌عمومی و صنعت، دکتر شهناز هاشمی در یادداشتی به بیان خصوصیت‌های اخلاقی و حرفه‌ای ایشان پرداخته است.