هوش مصنوعی، اخلاق، عاملیت، سوگیری، شفافیت

22مهر
چرا به اخلاق هوش مصنوعی نیاز داریم؟ 

چرا به اخلاق هوش مصنوعی نیاز داریم؟ 

اگر خود ما در جایگاه تصمیم‌گیری بودیم، از هوش مصنوعی به معنای عام (یعنی تمام فناوری‌هایی که با آن شکل گرفته‌اند) چگونه استفاده می‌کردیم؟ به‌عنوان یک ابزار کمکی؟ یا به‌عنوان همکارانی با حقوق مشابه ما؟ در واقع دوست داریم این فناوری‌ها را در کجای زندگی‌مان جای دهیم؟ برای چه نیازهایی ترجیح می‌دهیم کمک بگیریم و برای چه نیازهایی نمی‌خواهیم این فناوری‌ها را داشته باشیم؟