ویژگی‌های خطی

19اسفند
زبان پیامکی

زبان پیامکی

زبان پیامکی، زبانی اختصاری است که در پیامک‌ها و چت‌روم‌ها و شبکه‌های مجازی اجتماعی استفاده می‌شود. بنای این زبان بر کوتاه‌نویسی واژه‌ها با کمترین تعداد نویسه برای رساندن مفاهیم است. اصول نگارش خط و زبان در آن رعایت نمی‌شود؛ واژگان و اعداد در هم می‌آمیزد تا مختصرترین واژگان را برای بیان مقصود بسازد.