پنل تخصصی

27آذر
کاربرد هوش مصنوعی در داده‌کاوی برای روابط عمومی
برگزاری پنل تخصصی در پانزدهمین همایش روابط عمومی الکترونیک

کاربرد هوش مصنوعی در داده‌کاوی برای روابط عمومی

پنل تخصصی «كاربرد هوش مصنوعی در داده‌كاوی برای روابط عمومی» با حضور فعالان و مدیران کسب‌وکارهای حوزه هوش مصنوعی در پانزدهمین همایش روابط عمومی الکترونیک برگزار خواهد شد.