پنل تخصصی

27آذر
كاربرد هوش مصنوعی در داده‌كاوی برای روابط عمومی
برگزاری پنل تخصصی در پانزدهمین همایش روابط عمومی الکترونیک

كاربرد هوش مصنوعی در داده‌كاوی برای روابط عمومی

پنل تخصصی «كاربرد هوش مصنوعی در داده‌كاوی برای روابط عمومی» با حضور فعالان و مدیران کسب‌وکارهای حوزه هوش مصنوعی در پانزدهمین همایش روابط عمومی الکترونیک برگزار خواهد شد.