پوستر نهمین کنفرانس

11خرداد
رونمایی از پوستر نهمین کنفرانس «روابط‌عمومی و صنعت»

رونمایی از پوستر نهمین کنفرانس «روابط‌عمومی و صنعت»

پوستر نهمین کنفرانس «روابط‌عمومی و صنعت» با موضوع اصلی «روابط‌عمومی صنعت در ایران؛ تجربه‌ها و روندها» رونمایی شد.