چهار روز هفته

13اسفند
مدیران جهان درباره ۴ روز کاری در هفته چگونه فکر می‌کنند؟

مدیران جهان درباره ۴ روز کاری در هفته چگونه فکر می‌کنند؟

ده‌ها شرکت جهان در بزرگ‌ترین آزمایش روی چهار روز کاری در هفته شرکت کردند. نشریه واشنگتن‌پست در گزارشی مفصل نتایج این پژوهش را منتشر کرده است.