اقناع

01مرداد
نقش تبلیغات TTL در اقناع افکار عمومی

نقش تبلیغات TTL در اقناع افکار عمومی

اگر بپذیریم که تبلیغات عصر جدید از زمان چاپ نخستین روزنامه‌ها متولد شد و با اختراع رادیو و تلویزیون و فراگیر شدن اینترنت در دوره‌های مختلف تغییر کرد از همان ابتدا، هدف از تبلیغات ارسال پیام به مخاطب بوده است.