انقلاب جهانی روابط عمومی

22آذر
ترجمه فارسی کتاب «انقلاب جهانی روابط عمومی» در موزه روابط عمومی نیویورک

ترجمه فارسی کتاب «انقلاب جهانی روابط عمومی» در موزه روابط عمومی نیویورک

ترجمه فارسی کتاب «انقلاب جهانی روابط عمومی» که توسط مینا نظری انجام شده و نشر سیمای شرق آن را منتشر کرده است، در موزه بین‌المللی روابط عمومی نیویورک قرار خواهد گرفت.