اینستاگرام

25مرداد
عدالت اجتماعی با اینستاگرام!

عدالت اجتماعی با اینستاگرام!

در ماجرای مجادله محمدمهدی هاتف، مترجم کتاب «پیشرفت علم و مسائل آن» اثر لری لاون و نشر نی، اگر شبکه‌های اجتماعی در دسترس عموم جامعه قرار نداشت، آیا امکان مطالبه‌گری و احقاق حق برای یک مترجم در رسانه‌های رسمی وجود داشت؟!