بحران

27مهر
رسانه در بحران یا بحران در رسانه

رسانه در بحران یا بحران در رسانه

شاید اغراق نباشد اگر بگوییم ما در عصر بحران‌ها زندگی می‌کنیم؛ بحران زیست‌محیطی، بحران فاشیسم، بحران ترامپ، بحران سرمایه‌سالاری، بحران اخلاقیات و سرانجام بحران معنا و نیهیلیسم. چه ویژگی‌ای عصر ما را بدل به عصر بحران‌ها کرده است؟ و رسانه‌ها، به‌عنوان کانال‌ها و دریچه‌های ارتباط ما با واقعیت، کجای این بحران‌ها ایستاده‌اند؟

06تیر
پاسخ به بحران به‌مثابه امر پسینی
نقدی بر کنش دولت و نظام رسانه‌ای

پاسخ به بحران به‌مثابه امر پسینی

ایران ما جزء 10 کشور حادثه‌خیز جهان است. کمتر روزی در ایران سراغ داریم که حادثه‌ای تلخ، طبیعی (دارای منشأ طبیعی) یا غیرطبیعی (با منشأ انسانی) رخ ندهد.

03اردیبهشت
نقش روابط‌عمومی در شرایط بحران

نقش روابط‌عمومی در شرایط بحران

با بروز بحران مثل زلزله اخیر، کار عمده روابط عمومی آغاز می شود.

03اردیبهشت
سواد رسانه‌ای، منعی برای نشر اکاذیب

سواد رسانه‌ای، منعی برای نشر اکاذیب

در عصر تکنولوزی و دیجیتال امکان دسترسی و انتشار اطلاعات برای همگان وجود دارد و همین امر سبب می‌شود به محض وقوع هر بحران و حادثه‌ای اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... ‌انعکاس خبرهای راست و دروغ در فضاهای مجازی سرریز شده و موجب نشر شایعاتی شود که اذهان عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.