دستیار ارتباطات

30مهر
دستیار ارتباطات کیست و چه می‌کند؟
مشاغل ارتباطاتی

دستیار ارتباطات کیست و چه می‌کند؟

ارتباطات، چه به‌عنوان رشته‌ای دانشگاهی و چه به‌عنوان زمینه‌ای حرفه‌ای، بسیار وسیع، جذاب و هیجان‌انگیز است و ابعاد زیادی را در برمی‌گیرد. با تکامل یافتن و وسیع‌تر شدن فعالیت‌های بشر در گذرگاه تاریخ، این عرصه نیز پیچیدگی‌های بیشتری پیدا کرده و به‌ویژه در سال‌های اخیر، هر روز دانش‌ها و مهارت‌های متنوع‌تری را در فهرست ویژگی‌های نظری و عملی خود دیده است.