دکتر هادی خانیکی

29بهمن
گزارش کامل برگزاری شانزدهمین همایش روابط‌عمومی الکترونیک

گزارش کامل برگزاری شانزدهمین همایش روابط‌عمومی الکترونیک

شانزدهمین همایش روابط‏‌عمومی الکترونیک با بزرگداشت هادی خانیکی و پرداختن به جدی‌ترین مسئله فناوری روز همراه بود

17دی
تقدیر از بیش از ۳۰ سال‌ خدمات علمی و عملی دکتر هادی خانیکی
‍ در شانزدهمین همایش روابط‌عمومی الکترونیک

تقدیر از بیش از ۳۰ سال‌ خدمات علمی و عملی دکتر هادی خانیکی

همزمان با شانزدهمین همایش روابط‌عمومی الکترونیک از بیش از ۳۰ سال خدمات علمی و عملی دکتر هادی خانیکی از استادان پیشکسوت حوزه ارتباطات تجلیل به‌عمل خواهد آمد.