دیپلماسی در روابط‌عمومی

09خرداد
کاربرد دیپلماسی در روابط‌عمومی

کاربرد دیپلماسی در روابط‌عمومی

روابط‌عمومی چیست؟ آیا روابط‌عمومی همان تصور معمول ما به عنوان رابط بخش‌های مختلف یک شرکت یا سازمان است یا نه روابط‌عمومی خود یک علم بوده و معانی گسترده و البته کار ویژه‌های گسترده‌ای نیز دارد. برای یافتن پاسخ پرسش‌های خود در خصوص روابط‌عمومی نخست لازم است تا درک درستی از این مفهوم و تاریخچه آن به دست دهیم.