رسانه های خبری

16خرداد
کار رسانه جنگ روایت‌ها نیست

کار رسانه جنگ روایت‌ها نیست

در انتهای پاییز سال ۲۰۲۲، بنیاد مانک، از چهار تن از روزنامه‌‌نگاران شاخص انگلیسی‌زبان دعوت کرد تا دربارۀ مسئلۀ «اعتماد به رسانه‌های اصلی» رودرروی یکدیگر سخن بگویند. مالکم گلدول، نویسندۀ پرآوازۀ کتاب استثنائی‌ها و روزنامه‌نگار ثابت نیویورکر، میشل گُلدبرگ، گزارشگر و ستون‌نویس نیویورک تایمز، داگلاس موری، نویسندۀ کتاب جنگ علیه غرب و مت تایبی، روزنامه‌نگار سرشناس حوزۀ اقتصاد و سیاست میهمانان این مناظره بودند. آنچه در ادامه می‌خوانید، متنی است که مت تایبی برای آغاز صحبت‌های خود در این بحث نوشته است.