• امروز : شنبه, ۲۹ اردیبهشت , ۱۴۰۳

رشته زبان و ادبیات

22دی
یادی از احمد بورقانی، سخنگوی ستاد تبلیغات جنگ

یادی از احمد بورقانی، سخنگوی ستاد تبلیغات جنگ

بورقانی در اولین کنکور بعد از انقلاب شرکت کرد و به‌رغم علاقه برای ادامه تحصیل در رشته زبان و ادبیات فارسی، رشته جغرافیا را برگزید و به دانشگاه فردوسی مشهد رفت تا هم زندگی مستقل را تجربه کند و هم با کمک‌هزینه تحصیلی که دریافت می‌کرد، بعد از این باری بر دوش خانواده نباشد امّا هزینه‌های تحصیل نظیر اجاره‌خانه و... و نیز عدم پرداخت کامل و بهنگام کمک هزینه او را وادار کرد همچنان متکی به خانواده باقی بماند.