زاویه دید

24فروردین
چرا در اینستاگرام مرفه بی‌درد به نظر می‌رسیم؟

چرا در اینستاگرام مرفه بی‌درد به نظر می‌رسیم؟

استاد عکاسی‌ام می‌گفت از سه تا «گ» هیچ‌وقت عکس نگیرید: گل و گربه و گدا. دو تای‌شان به‌خودی‌خود زیبا‌ هستند و ثبت‌کردن‌شان باعث نمی‌شود شما عکاس خوبی باشید، سومی هم که همیشه جلب توجه می‌کند و مهم است، چه زاویه و نگاه‌تان درست باشد چه نه.