سازمان انتقال خون

27فروردین
انتصاب سرپرست روابط عمومی سازمان انتقال خون

انتصاب سرپرست روابط عمومی سازمان انتقال خون

طی حکمی از سوی معاون اجتماعی سازمان انتقال خون، حسن پور رضا، به عنوان سرپرست روابط عمومی سازمان انتقال خون منصوب شد.