ستاد تبلیغات جنگ

روایت صادق خرازی از دلیل موافقت مسؤولان کشور با جنگ شهرها

روایت صادق خرازی از دلیل موافقت مسؤولان کشور با جنگ شهرها

وی که در ستاد تبلیغات جنگ در کنار عمویش کمال خرازی فعالیت کرده و در خبرگزاری جمهوری اسلامی نیز حضور داشت، در این گفت‌وگو در خصوص دلایل تشکیل ستاد تبلیغات جنگ گفت: علت تشکیل این ستاد، سیاست‌گذاری و کنترل تولیدات خبری، تبلیغی و هنری در رابطه با جنگ بود.